Wyszukaj

środa, 30 maja 2012

ćwiczenia usprawniające mowę

    Narzędzia terapeutyczne.
    Ćwiczenia usprawniające mowę
    Programy komputerowe


    Ćwiczenia usprawniające mowę
    Co to? Kto to? Ćwiczenia i zabawy z dźwiękiem
    Ćwiczenia przeznaczone dla:
    -dzieci przedszkolnych i młodszych,
    -dzieci z zaburzeniami mowy,
    -dzieci niepełnosprawnych w różnym wieku.
        Zabawy mają na celu uczyć:
   - uważnego słuchania,
    -koncentrowania uwagi na sygnałach dźwiękowych,
   - identyfikowania i różnicowania bodźców akustycznych i wzrokowych.
    -rozwijać:
    pamięć słuchową
    wrażliwość słuchową i wzrokową wyobraźnię
   wzbogacać mowę bierną i czynną.
    Pomoc składa się z płyty CD z nagraniami:
    odgłosów zwierząt domowych,    
    odgłosów na spacerze,
    odgłosów w domu,
    odgłosów zwierząt z ZOO,
    odgłosów mieszanych,
    scenek domowych,
    "co to za miejsce?"
  
     Zwierzaki. Zabawy z obrazem i dźwiękiem
    Edukacyjny program komputerowy, opracowany jest jako multimedialna, interaktywna prezentacja: zawiera zagadki, ćwiczenia, piosenki do wspólnego śpiewania i kolorowanki .
     
    Płyta przeznaczona jest dla:
    przedszkolaków (już od 3 lat) i dzieci starszych,
    dzieci z zaburzeniami mowy.


    Zwierzaki. Zabawy z obrazem i dźwiękiem
    Materiał zawarty na płycie ma na celu rozwijanie:
    uważnego słuchania,
    różnicowania i identyfikowania bodźców wzrokowych i słuchowych,
    koncentrowania uwagi na sygnałach dźwiękowych, porównywania ich i naśladowania,
    pamięci i wrażliwości słuchowej i wzrokowej,
    wyobraźni,
    koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
    logicznego myślenia,
    orientacji przestrzennej,
    słownictwa dziecka.


    LOGOPEDYCZNE ZABAWY GRUPOWE dla dzieci od 4 do 7 lat
    celem jest rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną oraz zwiększenie możliwości poprawnego i  twórczego opanowania języka przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
    Ćwiczenia usprawniające mowę
    OPOWIEDZ O ... Terapia zaburzeń mowy u dzieci z afazją i dysfazją oraz opóźnionym rozwojem mowy
    Ćwiczenia usprawniające mowę
    OPOWIEDZ O ... Terapia zaburzeń mowy u dzieci z afazją i dysfazją oraz opóźnionym rozwojem mowy
    Bohaterami książki Opowiedz o... są dwie rodziny: Duchnowskich i Duszków
    przedstawione są one na ilustracjach obrazujących różne, codzienne sytuacje,
    poprawa umiejętności mowy, spostrzegawczości, obserwacji, umiejętności manualnych oraz umiejętności szukania analogii między życiem dziecka a życiem fikcyjnych bohaterów.


    Ćwiczenia usprawniające aktualizację wyrazów w mowie osób z afazją
    szereg ćwiczeń ułatwiających aktualizację wyrazów oraz pomoce w formie kartonów z rysunkami


    Program AFASYSTEM
    W Pracowni Neuropsychologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie został opracowany zestaw programów komputerowych wspomagających rehabilitację chorych z afazją. Do tej pory jest to jedyny taki program w języku polskim.


    Przygotowane w formie elektronicznej ćwiczenia obejmują podstawowe funkcje językowe (tworzenie i rozumienie wypowiedzi językowych, czytanie oraz pisanie).
    http://video.google.com/videoplay?docid=3444654457924693690
   
    Program Praksja - ćwiczenia usprawniające mowę 1.0 jest kompletnym zestawem ćwiczeń służącym wspieraniu terapii mowy oraz rozwijaniu umiejętności poprawnego wysławiania się.
   
    Obok ćwiczeń poszczególnych narządów mowy program zawiera ćwiczenia łączące różne narządy, ćwiczenia dłoni, fonacyjne, oddechowe, ogólnoruchowe oraz bierne (masaże i stymulacje).
    Programy komputerowe
    Program Praksja - ćwiczenia usprawniające mowę 1.0
    zawiera ponad 380 ćwiczeń, które służą terapii mowy i umiejętności komunikowania się. Ćwiczenia w programie podzielone są ze względu na:
    typy ćwiczeń,
    typy zaburzeń.
  
    Logowirówki logopedyczne - ćwiczenia poprawnej wymowy (głoski, sylaby, logotomy, wyrazy)
    ma na celu kształtowanie skojarzeń sposobów powstania dźwięków z ich graficznymi odpowiednikami jakim są litery,
    ćwiczenie wrażliwości słuchowej na dźwięki mowy i pamięci słuchowej,
  
    stopniowe poszerzanie pola spostrzeżeniowego z litery na sylabę, zachęcają osobę usprawnianą do globalnego postrzegania i zapamiętywania sylab i krótkich wyrazów o dużej częstotliwości występowania w języku.
    http://www.ito.hg.pl/demo_logowirowki_sklep.html
    Programy komputerowe
    Multimedialna Rehabilitacja Afazji. Część I - wersja gabinetowa
    ma wspomóc terapię pacjentów z zaburzeniami w komunikowaniu się.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz